luni, 22 martie 2021

Curia provincială: Zi de formare   În ziua de 15 martie 2021, începând cu ora 09.30, la Curia Provincială din Bacău s-a desfășurat o întâlnire de formare și actualizare pentru toți frații Provinciei care sunt implicați în diferitele realități parohiale în pastorația copiilor, adolescenților și a tinerilor, pe baza noului Directoriu pentru cateheză  scris de Consiliul Pontifical Pentru Promovarea Noii Evanghelizări și aprobat de Papa Francisc în ziua de 23 martie 2020.

  În mesajul său de salut transmis prin fr. Cătălin Fabian, Pr. Provincial le-a adresat atât celor prezenți cât și celorlalți frați ai Provinciei îndemnul de a lua mai în serios urgența pastorației vocaționale și a tinerilor, printr-o implicare constantă și curajoasă, prin zel și competență, astfel încât mărturia noastră să fie cât mai evanghelică.

   Fr. Vlad-Bogdan Bejan, președintele Comisiei pentru Promovarea vocațiilor și Pastorația tineretului, după ce i-a salutat pe frați mulțumindu-le pentru participare, a subliniat faptul că, pe lângă caracterul său formativ și de actualizare, aceasta este o zi de împărtășire și de comuniune, dar și una în care putem trasa anumite obiective pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung.

    Întâlnirea a fost animată de către fr. Romică Pal, formator și profesor la Liceul Teologic Romano-Catolic “Sfântul Francisc de Assisi din Roman, prin două conferințe: Cateheza: inițiere, creștere și maturizare în credință” și Elemente de proiectare catehetică”.

    După aceste momente, la lumina celor spuse, fiecare frate a avut posibilitatea ca la întâlnirea în plen să împărtășească din experiența sa pastorală în ceea ce privește activitatea sa cu grupul/grupurile parohiale care i-au fost încredințate.

    Ținând cont de aspectele reieșite din discuții, în vederea elaborării unui Proiect pastoral pentru tineri, Comisia pentru Promovarea vocațiilor și Pastorația tineretului împreună cu fr. Cristian Aiojoaei de la Colegiul Internațional „Seraphicum” – Roma (Italia), a prezentat și propus fraților prezenți și un chestionar pentru tineri care să fie împărțit în parohii.

    Această zi de formare s-a încheiat cu o rugăciune de mulțumire înălțată către Dumnezeu pentru nenumăratele sale binefaceri, urmată fiind de o agapă frățească pregătită de frații de la Curia Provincială din Bacău.

    Fr. Vlad-Bogdan Bejan

              

           

Întâlnirea Comisiei pentru vocații


În data de 8 martie 2021, începând cu ora 09.30, membrii Comisiei pentru promovarea vocațiilor și pastorația tineretului s-au întâlnit la „Casa de Postulandat” de la Prăjești (BC) pentru a discuta și a trasa câteva idei în ceea ce privește crearea unui Proiect pastoral formativ pentru tinerii franciscani din comunitățile noastre și a unui Itinerar vocațional franciscan.

La această întâlnire, alături de membrii comisiei au fost prezenți: părintele Romică Pal formator și profesor la Liceul Teologic Franciscan din Roman, iar prin intermediul rețelelor de socializare, părintele Cristian Aiojoaei care, în momentul de față se află la Colegiul Internațional „Seraphicum” – Roma (Italia).

La începutul întâlnirii, părintele Vlad-Bogdan Bejan, președintele Comisiei, ne-a adus la cunoștință faptul că a discutat cu diferiți frați din câteva Provincii franciscane conventuale din Italia care se ocupă cu pastorația tinerilor și promovarea vocațiilor care ne-au oferit materiale și ne-au dat sugestii care ne sunt de ajutor ca și punct de plecare în vederea creării Proiectului Pastoral Formativ și a Itinerariului Vocațional Franciscan.

Din discuțiile avute, a reieșit faptul că proiectul formativ pe care dorim să-l elaborăm trebuie să oglindească realitatea tânărului din țara noastră, ajungând la următoarele concluzii: 1) proiectul pastoral va avea ca grup țintă tinerii din comunitățile franciscane fără să excludă posibilitatea de a ne deschide și altor realități; 2) proiectul pastoral să fie format pe trei ani, iar itinerariul vocațional pe un an; 3) se va încerca pentru următorul an pregătirea de cateheze cu teme specifice, care să vină în ajutorul responsabililor cu grupurile adolescenților și a tinerilor în parohii; 4) tema pentru acest plan pastoral pe care o vom alege va pleca de la viața tânărului reflectând sfânta Evanghelie și luându-l ca model pe Sfântul Francisc de Assisi.

De asemenea, în cadrul întâlnirii s-a discutat despre organizarea campusului tinerilor în perioada 27-30 iulie 2021, despre crearea unui grup numit TiFra (tinerii franciscani) și despre exercițiile spirituale pentru tineri care se vor desfășura la Viișoara, în zilele de 6-8 mai, anul curent. Întâlnirea s-a încheiat cu o rugăciune de mulțumire, urmată de o agapă frățească pregătită de frații de la Casa de Postulandat din Prăjești.

Fr. Clement Tălin
duminică, 14 martie 2021

Adorație Euharistică pentru Vocații. Timpul Postului Mare


"Secerişul este mare, însă lucrătorii sunt puţini. 

Rugaţi-l deci pe stăpânul secerişului să trimită lucrători în secerişul său" (Lc 10,2).            
Cântec: Ce plăcut e, Doamne sfinte


Celebrant: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh!

Tineri: Amin!

Celebrant: Isuse, care ai voit să rămâi în mijlocul nostru în sacramentul iubirii tale, ne-am adunat înaintea ta pentru a-ți exprima credința noastră, pentru a te adora și pentru a-ți mulțumi. Îți cerem iertare pentru toți cei care nu te iubesc și nu te adoră, pentru toți cei care nu cred și nu speră în tine.

În acest timp sfânt al Postului Mare, tu ne vii în întâmpinare cu invitația la convertire și cu îndemnul la a ne deschide inimile Cuvântului tău dătător de viață, de lumină și de pace, astfel încât să putem participa prin har la misterul pătimirii, morții și învierii tale care se celebrează și se face prezent în Euharistie.

Isuse, tu ai spus: „Secerișul este mare, însă lucrătorii sunt puțini. Rugați-l deci pe Domnul secerișului să trimită lucrători în secerișul lui!”. Dorim ca în aceste clipe pe care le vom petrece în fața ta, care ești prezent cu trupul și sângele, sufletul și dumnezeirea în Preasfântul Sacrament, să ne rugăm pentru noi vocații la viața consacrată, la sfânta Preoție și la sfânta Căsătorie, pentru edificarea sfintei Biserici și pentru răspândirea Împărăției tale în lume.

   

Lector 1: Sunt aici, Doamne, îngenuncheat înaintea Ta. Îți ofer tot ceea ce este al meu, păcatele mele, defectele mele, slăbiciunile mele, ceea ce sunt... pentru a mă goli de mine însumi, și a mă umple doar de Tine, Doamne.

Sunt aici în așteptarea unui semn: știu că Tu ești prezent. Această tăcere este plină de Duhul Tău. Ajută-mă să fac liniște și în mine însumi, să mă eliberez de gândurile la activitățile pe  care trebuie să le desfășor mâine, la proiectele la care lucrez, să îndepărtez preocupările și durerile care mă sufocă... pentru a face tăcere în mine însumi.

Ajută-mă Doamne, în această perioadă a Postului Mare, să privesc în profunzimea inimii mele, pentru a mă vedea așa cum sunt în realitate, pentru a relua și a îndrepta drumul meu.

Nu îți cer să mă eliberezi de deșert, ci să mă ajuți să nu fug de el și să călătoresc spre Tine, Calea, Adevărul și Viața.

Fă ca și eu să pot trăi această perioadă nu cu tristețea pocăinței și a jertfirii, dar în spiritul bucuriei datorită unui har și a unui dar primit, ca și ocazie pentru a regăsi sensul vieții mele, pentru a descoperi în ea Prezența Ta, pentru a o vindeca de rănile primite și provocate și pentru a o împăca cu toți oamenii care trăiesc în jurul meu.

Îți mulțumesc, Doamne, pentru acest dar al Tău!

 

            Cântec: Tu, care te numești iubire

 

Lector 2: Rugăciune pentru Vocații

Doamne Isuse, a te întâlni pe tine înseamnă a lăsa ca privirea ta să ne întâlnească acolo unde ne-am ascuns. Doar ochii tăi văd și iubesc totul din noi: dăruiește-ne lumina Duhului tău pentru ca privind la tine să putem cunoaște adevăratul nostru chip de fii iubiți.

Doamne Isuse, a te alge pe tine înseamnă a lăsa ca tu să învingi amărăciunea singurătăților noastre și teama fragilităților noastre; doar cu tine realitatea se umple de viață. Învață-ne arta de a iubi: aventură posibilă pentru că tu ești în noi și cu noi.

Doamne Isuse, a te urma pe tine înseamnă a permite viselor să înflorească și a lua decizii, a-ți dărui ce este mai bun de la viață. Atrage-ne la întâlnirea cu tine și cheamă-ne să te urmăm pentru a primi de la tine darul vocației: a crește, a ne maturiza și a deveni dar pentru

alții. Amin!

 

            Cântec: O Christe Domine Jesu

 

Lector 3: Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 3,12-17

Fraților, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați-vă deci cu iubire milostivă, cu bunătate, cu umilință, cu blândețe și îndelungă răbdare! Îngăduiți-vă unii pe alții și, dacă cineva are vreo plângere împotriva altuia, iertați-vă! Așa cum v-a iertat Domnul, la fel să vă iertați și voi! Însă mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu iubire, care este legătura desăvârșirii! Să domnească în inimile voastre pacea lui Cristos la care ați fost chemați ca să fiți un singur trup și fiți recunoscători! Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din plin! Învățați-vă și îndemnați-vă unii pe alții cu toată înțelepciunea în psalmi, în imnuri și în cântări spirituale! Cântați lui Dumnezeu mulțumindu-i-i în inimile voastre! Și tot ceea ce faceți în cuvânt sau faptă, toate să le faceți în numele Domnului Isus, mulțumindu-i-i lui Dumnezeu Tatăl prin el!

Cuvântul Domnului


Cântec: Ubi caritas

 

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după Sfântul Marcu 8, 34-38

Chemând la sine mulțimea și pe discipolii săi, le-a spus: „Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunțe la sine, să-și ia crucea și să mă urmeze! Căci cine vrea să-și salveze viața o va pierde; cine, însă, își va pierde viața pentru mine și pentru evanghelie o va salva. Așadar, ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă își pierde sufletul? Căci ce poate să dea omul în schimb pentru sufletul său? Dacă cineva se va rușina de mine și de cuvintele mele în această generație adulteră și păcătoasă, și Fiul Omului se va rușina de el când va veni în gloria Tatălui său cu îngerii cei sfinți”.

Cuvântul Domnului

         

         Cântec: Dacă vrea cineva 

 

Scurtă reflecție a celebrantului/timp de meditație personală (muzică meditativă)

           

Lector 4: Din Omilia la Miercurea Cenușii (17 februarie 2021) a Papei Francisc

Postul Mare este o călătorie de întoarcere la Dumnezeu. De câte ori, ocupați cu treburi sau indiferenți, i-am spus: Doamne, voi veni la tine după aceea, așteaptă... Astăzi nu pot, dar mâine voi începe să mă rog și să fac ceva pentru ceilalți. Și astfel o zi după alta. Acum Dumnezeu face apel la inima noastră. În viață vom avea mereu lucruri de făcut și vom avea scuze de prezentat, însă, frați și surori, astăzi este timpul de a ne întoarce la Dumnezeu.

Postul Mare este o călătorie care implică toată viața noastră, pe noi înșine în întregime. Este timpul pentru a verifica drumurile pe care le parcurgem, pentru a regăsi calea care ne duce din nou acasă, pentru a redescoperi legătura fundamentală cu Dumnezeu, de care depinde totul. Postul Mare nu este o adunare de florilegii, înseamnă a discerne unde este orientată inima. Acesta este centrul Postului Mare: unde este orientată inima mea? Să încercăm să ne întrebăm: unde mă duce navigatorul vieții mele, spre Dumnezeu sau spre e-ul meu? Trăiesc pentru a-i plăcea Domnului sau pentru a fi observat, lăudat, preferat, pe primul loc și așa mai departe?

 

Cântec: Tu nu uiți să mă iubești

 

Lector 5: “Nu vă fie teamă!”

Cuvintele pe care Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea le-a rostit la inaugurarea pontificatului său, în ziua de 22 octombrie 1978, sunt de o atât de mare actualitate: „Nu vă fie teamă! Deschideți-i larg porțile lui Isus! În fața puterii sale mântuitoare deschideți granițele statelor, sistemele economice, la fel ca și cele politice, vastele câmpii ale culturii, ale civilizației, ale dezvoltării. Nu vă fie teamă! Isus știe ce se află înăuntrul omului. Doar el cunoaște acest lucru!”.

Oare nu ne temem cu toții într-un anume fel – dacă-l lăsăm pe Cristos să intre cu totul înlăuntrul nostru, dacă ne deschidem cu totul lui – că El ar putea lua ceva din viața noastră? Oare nu ne e teamă să renunțăm la ceva important, unic, care face viața atât de frumoasă? Nu riscăm oare să ne trezim apoi cuprinși de teamă și lipsiți de libertate?

Și din nou Papa voia să spună: Nu! Cine îl lasă pe Cristos să intre nu pierde nimic, nimic – absolut nimic din ceea ce face viața liberă, frumoasă și importantă. Nu! Doar în această prietenie se deschid larg porțile vieții. Numai în această prietenie se deschid cu adevărat marile potențialități ale condiției umane. Numai în această prietenie experimentăm ceea ce este frumos și ceea ce eliberează. Astfel, astăzi, aș vrea, cu mare forță și mare convingere, plecând de la experiența unei îndelungate vieți personale, să vă spun vouă, iubiți tineri: nu vă temeți de Cristos! El nu ia nimic, ci dăruiește totul. Cine i se dăruiește lui, primește însutit. Da, deschideți, deschideți-i larg porțile lui Cristos – și veți afla adevărata viață. Amin.

 

Cântec: Nu-ți fie teamă

 

Lector 6: Din Psalmul 139

 

Doamne, tu mă cercetezi și mă cunoști;

Știi când mă așez și când mă scol;

Pătrunzi de departe intențiile mele;

Fie că umblu, fie că stau culcat, nimic nu-ți scapă;

Toate cărările mele îți sunt cunoscute.

Înainte de a-mi ajunge cuvântul pe limbă,

Tu, Doamne, îl cunoști întru totul.

Tu mă învălui din față și din spate

Și mâna ta stă întinsă asupra mea.

Minunată este pentru mine cunoașterea ta,

prea înaltă ca să o pot înțelege.

Pentru că tu ai format rărunchii mei,

m-ai țesut în sânul mamei mele.

Te laud pentru că m-ai făcut

o făptură atât de minunată!

Lucrările tale sunt admirabile!

Și sufletul meu cunoaște bine aceasta!

Ochii tăi m-au văzut înainte de a mă naște

și în cartea ta îmi erau scrise toate;

zilele erau fixate pe când nu era niciuna dintre ele.

Cât de adânci sunt, pentru mine, gândurile tale, Dumnezeule,

De necuprins, principiile lor!

Dacă le-aș număra, ar fi mai multe ca nisipul.

Când mă trezesc, tot lângă tine sunt.

Ochii tăi m-au văzut înainte de a mă naște

și în cartea ta îmi erau scrise toate.

Cercetează-mă, Dumnezeule, și vezi inima mea,

încearcă și cunoaște neliniștile mele!

Vezi dacă nu merg pe o cale greșită

și condu-mă pe calea veșniciei.

 

Lector 7: Tu mă chemi

Dumnezeule, Tatăl nostru, minunată este creația ta. Toate lucrurile create provin din mâna ta. M-ai chemat la existență și pe mine și mi-ai dat o misiune pentru viața mea, o misiune pe care nimeni altcineva nu o poate îndeplini. Nu am fost chemat la existență pentru a fi inutil sau fără valoare, ci pentru a fi punte între oameni și generații.

            Eu cred, Doamne, că mă chemi la fericire, la noua viață, către cer, care începe pe pământ; la o stare de viață, la o misiune în lume, către oameni și către o comunitate care ajunge până la cer.

            Eu cred, Doamne, că mă chemi, însă adesea nu aud chemarea ta. Fă-mă să aud și să înțeleg cuvântul tău. Atrage-mă, ca să te caut și să te găsesc pe tine. Trezește dorința mea, astfel încât să te primesc acolo unde doi sau trei se adună în numele tău.

Trimite-mi oameni care să-mi spună adevărul de la tine, pentru ca să aud adevărul despre mine, despre fericire, despre noua viață și despre cer, care începe pe pământ.

Doamne, Dumnezeule, mie îmi este dat ceea ce este bun: să realizez opera ta, să aduc pace, să fac binele, să slujesc adevărul, să trăiesc cuvântul tău, oriunde mă aflu, oriunde voi fi.

 

 Cântec: Doamne, fă din mine

 

Lector 8: Din Exortația apostolică postsinodală Christus vivita Sfântului Părinte Francisc către tineri și către tot poporul lui Dumnezeu (nr. 287, 290, 299).

 

Pentru a discerne propria vocație, trebuie recunoscut că ea este chemarea unui prieten: Isus. Prietenilor, atunci când li se oferă un cadou, li se oferă ceea ce este cel mai bun. Și asta nu este în mod necesar lucrul cel mai scump sau greu de procurat, ci acela care știm că va da bucurie celuilalt. Un prieten are o percepție așa de clară a acestui lucru încât poate vizualiza în imaginația sa zâmbetul prietenului în timp ce deschide cadoul său. Acest discernământ de prietenie este ceea ce propun tinerilor ca model, dacă vor să înțeleagă care este voința lui Dumnezeu pentru viața lor (...).

Înainte de orice lege și de orice datorie, ceea ce Isus ne propune să alegem este o urmare, ca aceea a prietenilor care se urmează, se caută și se găsesc din pură prietenie. Tot restul vine după aceea, și chiar eșecurile vieții vor putea fi o experiență inestimabilă a acestei prietenii care nu se rupe niciodată (...).

Dragi tineri, voi fi fericit să vă văd alergând mai repede decât cel care este lent și temător. Alergați atrași de acea față atât de iubită, pe care o adorăm în sfânta Euharistie și o recunoaștem în trupul fratelui suferind. Duhul Sfânt să vă stimuleze în această alergare înainte.

Biserica are nevoie de elanul vostru, de intuițiile voastre, de credința voastră.

 

Cântec: Noi suntem speranța lumii

 

Celebrant: Dumnezeu ajută și ocrotește poporul pe care l-a chemat și l-a ales să intre în împărăția sa. Încrezători să îl rugăm:

R.: Binecuvântează, Doamne, Biserica ta!

1.      Pentru întreaga Biserică, pentru ca să se îngrijească cu atenție și cu iubire de vocații: R.

2.      Pentru Sfântul Părinte și pentru toți Episcopii, pentru ca luminați de Duhul Sfânt și susținuți de rugăciunea poporului lui Dumnezeu să poată înfrunta cu mult curaj toate dificultățile pe care le întâmpină în misiunea pe care au primit-o: R.

3.      Pentru preoții și toate persoanele consacrate implicate în câmpul evanghelizării, pentru ca să intensifice eforturile lor în vederea unei animări vocaționale cât mai eficiente: R.

4.      Pentru familii, pentru ca prin intermediul mărturiei lor de viață, fundamentată pe valorile creștine ale credinței, speranței și iubirii, să formeze un climat adecvat pentru “marile alegeri” ale fiilor lor: R.

5.      Pentru tineri, pentru ca prin curajul și generozitatea lor să răspundă la chemarea ta plină de iubire, astfel încât viața lor să se poată transforma într-un cântec de bucurie: R.

6.      Pentru comunitatea noastră, pentru ca în centrul diferitelor activități apostolice, să se dea o atenție deosebită pastorației tinerilor și promovării vocațiilor la viața consacrată și la Sfânta Preoție: R.

Tatăl nostru...

Doamne Isuse, care ești prezent între noi în sacramentul sfintei Euharistii, ajută-ne să corespundem iubirii tale și să împlinim ceea ce tu vrei de la noi. Tu, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.

 

Cântec: Neamuri s-adorăm fierbinte

 

Celebrant: Tu le-ai dat lor pâine cerească

Tineri: Având în sine orice plăcere

Celebrant

Să ne rugăm: Dumnezeule, care ne-ai lăsat în acest Sacrament minunat amintirea Pătimirilor tale, fă-ne te rugăm, să cinstim astfel sfântul mister al Trupului și Sângelui tău, încât să simțim necontenit în noi roadele răscumpărării tale, tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.


Cântec: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat

Fr. Vlad-Bogdan Bejan

Itinerar Vocațional Franciscan